Kontakt


email :  drvino@drvino.sk
web :  www.drvino.skKontaktná osoba : 

Ing. Michal Michalik – 00421 903 972 585Bankové spojenie :
 
Tatra Banka, a.s.
IBAN : SK6411000000002942460499
SWIFT : TATRSKBX

FIO Banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK3383300000002000531476
SWIFT : FIOZSKBAXXXPrevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť Lahcim, s.r.o.
 
Fakturačná a korešpondenčná adresa :
Lahcim, s.r.o.
Tematínska 3233/6
851 05 Bratislava
 
IČO : 47574810
DIČ : 2023975547
IČ DPH : SK2023975547
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95530/B


Orgány dozoru a dohľadu
 
  • Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky